Hidroelektrik Santralleri

Hidroelektrik Santralleri
HES projelerinde Enerji Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü formatına uygunluk olarak optimum tasarımlarla kati projeler hazırlanır. Kati Proje çalışmasında firmamız tarafından verilen hizmetler sırasıyla aşağıda sunulmaktadır.
Kati Proje çalışmasına başlamadan önce proje yerinde saha incelemesi yapılmaktadır.
Saha incelemesini müteakip olarak proje yeri akımları ile proje optimizasyonları yapılarak yatırımcı firmaya proje ile ilgili alternatifler sunulur. Her alternatif için optimum yapı boyutları belirlenerek, güncel Birim Fiyatları ve piyasa Birim Fiyatları’yla yaklaşık maliyet ve buna bağlı olarak ekonomik analiz çalışması yapılmaktadır. Akabinde yatırımcı firma ile yapılacak görüşmeler sonucu, üzerinde karar kılınan alternatif çalışması için detaylı bir fizibilite çalışması yatırımcıya sunulur.
Optimizasyon çalışmalarını müteakiben kati proje tamamlanarak DSİ Bölge Müdürlükleri’ne ve Enerji Bakanlığının onayına sunulur.
DSİ Bölge Müdürlüğü’ne ve Enerji Bakanlığı’na sunulan Kati Projelerin onay sürecinedeki tüm proje takip işlerinin yapılması.